Відмінність режиму Надзвичайного стану від режиму Надзвичайної ситуації

Головна відмінність режиму надзвичайного стану від режиму надзвичайної ситуації полягає в тому, що після запровадження режиму надзвичайного стану функції управління всіма державними органами, 

всіма підприємствами, установами та організаціями переходять до уповноважених на виконання цієї функції окремо визначених органів.

Відповідно до законодавства України режим надзвичайного стану визначається як: особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

 

Також, при введенні режиму надзвичайного стану є обмеження прав людини, при режимі надзвичайної ситуації таких обмежень не запроваджується.

Просимо мешканців зберігати спокій, дотримуватись умов загальнонаціонального карантину та довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

Добавить комментарий

Обновить

Кількість пір року? (вкажіть число)